آیین بهتر زیستن اختلال پانیک منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۰ بعدازظهر | Administrator
اختلال پانیک منتشر شد اختلال پانیکتعریفعلائمتفاوت آن با اضطراب و ترسهر حمله چقدر طول می کشد؟وظیفه اطرافیانبه خودتان توجه کنیدمراحل درمان پانیکو...
آیین بهتر زیستن توجه
چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۲ بعدازظهر | Administrator
توجه لطفا توجه فرماییددوستان عزیزی که برای مراجعه نزد جناب آقای دکتر مجد از خارج کشور تشریف میاورندلطفا حداقل یک هفته زمان بگذارند برای مراجعه و هماهنگی با مطب ایشان.با تشکر  تلفن تماس مطب جناب آقای دکتر...

بهداشت روانی خواب منتشر شد


خواب
خواب چیست و خواب دیدن چگون است؟
فواید جسمی و رانی خواب
تنظی خواب از کودکی
تشخیص بیماری ها و اختلالات خواب
تعبیر خواب 
رویا 
و...خواب