ایین بهتر زیستن کتاب 999 نکته روانشناسی رشد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۰ بعدازظهر | Administrator
کتاب 999 نکته روانشناسی رشد چون باور داریم کتاب و کتابخوانی باید در برنامه ی روزه مره یزندگی همه ی ما قرار داشته باشد، و باتوجه به تغییرات قابل توجهیکه در شیوه یزندگی، ذائقه، سلیقه و فرصت های آدم ها ایجاد شده، برآن شدیم کتاب...
ایین بهتر زیستن صلح با واقعیت
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹ بعدازظهر | Administrator
category10 «درون» ما باید آرام باشد.اگر در دل ما ذره ای عشق و آرامش باشد...آرامش در ملاقات اولما جذب چه کسانی می شویم؟ارتباط با طبیعتصلح با مرگخودشیفتگی، عامل ناسازگاریشکرگزاریعلت مشکلات زندگی زناشوییو...

قابل توجه همراهان پژواک آرامش
همایش
" مهارتهای ارتباطی دختران و پسران ، از آشنایی تا ازدواج ، باید ها و نباید ها "
زمان : جمعه 96/5/6
مکان : بیمارستان میلاد
هماهنگی : 44048959 / 44048949