سمینار مهارت های ارتباطی دختران و پسرانموسسه پژواک هنر و اندیشه برگزار خواهد کرد 

سمینار مهارت های ارتباطی دختران و پسران


سمینار مهارت های ارتباطی دختران و پسران


* آغاز آشنایی و ایجاد رابطه

* بهترین و بیشترین تأثیر در اولین برخورد

*مهارت های حفظ و تداوم و بهبود رابطه

* چه کنیم تا روابط ما عادی، تکراری و کسالت آور نشود؟

*بایدها و نباید های رابطه

* چه روابطی به ازدواج منجر می شود؟

* چگونه به یک رابطه پایان دهیم؟

سخنران: آقای دکتر مجد

زمان: 7 شهریور ماه 1393

مکان: بیمارستان میلاد


پیش ثبت نام الزامی است

44048959-44048949-22028672

طراحی سایت پارس میزبان