آیین بهتر زیستن طراوت در زندگی زناشویی منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۰ بعدازظهر | Administrator
طراوت در زندگی زناشویی منتشر شد طراوت در زندگی زناشوییزندگی های طولانی، عوارض بیشتری دارداهمیت ظاهر، تغییر و تنوع آنمشکلات را باهم از میان برداریمغصه های ما جزو زندگی ما استهدیه دادن، با دلیل و بی دلیلانجام همه چیز به آرامیو....
آیین بهتر زیستن پرخاشگری منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹ بعدازظهر | Administrator
پرخاشگری منتشر شد پرخاشگری جنون آنیپرخاشگری و اختلالات شخصیتتاریخچه پرخاشگریپرخاشگری و حقوق بشرشیوه های ابراز پرخاشگریعشق و جداییو...
آیین بهتر زیستن توجه
چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۲ بعدازظهر | Administrator
توجه لطفا توجه فرماییددوستان عزیزی که برای مراجعه نزد جناب آقای دکتر مجد از خارج کشور تشریف میاورندلطفا حداقل یک هفته زمان بگذارند برای مراجعه و هماهنگی با مطب ایشان.با تشکر  تلفن تماس مطب جناب آقای دکتر...

کتاب آئین بدتر زیستن منتشر شد

 


آئین بدتر زیستن


آئین بدتر زیستن از موسسه فرهنگی هنری پژواک هنر و اندیشه منتشر شد

کتابی برای آداب معاشرت
شامل فصل های
سلام و احوالپرسی
اولین برخورد
ظاهر
ارتباط با دیگران
محیط کار و همکاران
شراکت
مدیریت زمان
مکالمه تلفنی
مدیریت استرس
غذا خوردن
و...

تلفن جهت سفارش: 44048959 - 44048949