آیین بهتر زیستن اختلال پانیک منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۰ بعدازظهر | Administrator
اختلال پانیک منتشر شد اختلال پانیکتعریفعلائمتفاوت آن با اضطراب و ترسهر حمله چقدر طول می کشد؟وظیفه اطرافیانبه خودتان توجه کنیدمراحل درمان پانیکو...
آیین بهتر زیستن بهداشت روانی خواب منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹ بعدازظهر | Administrator
بهداشت روانی خواب منتشر شد خوابخواب چیست و خواب دیدن چگون است؟فواید جسمی و رانی خوابتنظی خواب از کودکیتشخیص بیماری ها و اختلالات خوابتعبیر خواب رویا و...
آیین بهتر زیستن توجه
چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۲ بعدازظهر | Administrator
توجه لطفا توجه فرماییددوستان عزیزی که برای مراجعه نزد جناب آقای دکتر مجد از خارج کشور تشریف میاورندلطفا حداقل یک هفته زمان بگذارند برای مراجعه و هماهنگی با مطب ایشان.با تشکر  تلفن تماس مطب جناب آقای دکتر...

بیماری های روان تنی منتشر شد

 

بیماری های روان تنی - سایکوسوماتیک
تأثیر روان بر جسم
چه افرادی بیشتر بیمار می شوند؟
فلسفه جسم
واقعیت ها بپذیرید
چه طور می توان آرام زندگی کرد؟بیماری های روان تنی منتشر شد