آیین بهتر زیستن اختلال پانیک منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۰ بعدازظهر | Administrator
اختلال پانیک منتشر شد اختلال پانیکتعریفعلائمتفاوت آن با اضطراب و ترسهر حمله چقدر طول می کشد؟وظیفه اطرافیانبه خودتان توجه کنیدمراحل درمان پانیکو...
آیین بهتر زیستن بهداشت روانی خواب منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹ بعدازظهر | Administrator
بهداشت روانی خواب منتشر شد خوابخواب چیست و خواب دیدن چگون است؟فواید جسمی و رانی خوابتنظی خواب از کودکیتشخیص بیماری ها و اختلالات خوابتعبیر خواب رویا و...
آیین بهتر زیستن توجه
چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۲ بعدازظهر | Administrator
توجه لطفا توجه فرماییددوستان عزیزی که برای مراجعه نزد جناب آقای دکتر مجد از خارج کشور تشریف میاورندلطفا حداقل یک هفته زمان بگذارند برای مراجعه و هماهنگی با مطب ایشان.با تشکر  تلفن تماس مطب جناب آقای دکتر...

آئین بدتر زیستن عیدی بدهید

آیین بدتر زیستن عیدی بدهید


امسال به آنها که دوستشان داریم

آئین بهترزیستن

و به آنها که دوست ترشان داریم

آئین بدترزیستن!

عیدی بدهیم


نویسنده : دکترعلیرضا ناصری

پزشک - روانشناس بالینی

تعداد صفحه: 104

قیمت: 10000تومان


شماره تماس جهت سفارش: 44048959-22028672