آیین بهتر زیستن اختلال پانیک منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۰ بعدازظهر | Administrator
اختلال پانیک منتشر شد اختلال پانیکتعریفعلائمتفاوت آن با اضطراب و ترسهر حمله چقدر طول می کشد؟وظیفه اطرافیانبه خودتان توجه کنیدمراحل درمان پانیکو...
آیین بهتر زیستن بهداشت روانی خواب منتشر شد
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹ بعدازظهر | Administrator
بهداشت روانی خواب منتشر شد خوابخواب چیست و خواب دیدن چگون است؟فواید جسمی و رانی خوابتنظی خواب از کودکیتشخیص بیماری ها و اختلالات خوابتعبیر خواب رویا و...
آیین بهتر زیستن توجه
چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۲ بعدازظهر | Administrator
توجه لطفا توجه فرماییددوستان عزیزی که برای مراجعه نزد جناب آقای دکتر مجد از خارج کشور تشریف میاورندلطفا حداقل یک هفته زمان بگذارند برای مراجعه و هماهنگی با مطب ایشان.با تشکر  تلفن تماس مطب جناب آقای دکتر...

اضطراب در کودکان منتشر شد

اضطراب در کودکان منتشر شد

شب ادراری؛علل و عوامل، پیشگیری

دعواهای والدین باهم و با فرزندان

محدودیت ها و محرومیت ها 

مرگ عزیزان، رخدادهای غم انگیز

بیش فعالی، علل و عوامل

آیا شب ادراری درمان دارد؟

لکنت زبان؛ علل و عوامل؛ پیشگیری

دروغگویی 

کندن مو 

و...

قیمت: 20000تومان


شماره تماس جهت سفارش: 44048959-44048949