صفحه اصلی arrow آرامش آسمانی

آرامش آسمانیالا بذکرالله تطمئن القلوب

نيايش‌هاي پيامبر(ص‌)
خداوندا!
چيزها را
همانگونه كه هستند
به ما بنما

بار خدايا!
راهم بنما
و بر آن استوارم بدار
اَل‹َلهُم‌‹َ اْهدِنِي وَ سَد‹ِدني‌

به پناه تو مي‌روم‌‚ خداوندا!
از نياز آوري
جز به نزد تو
و خاكساري
جز در پاي تو

خداوندا!
در آنچه تو را از من خشنود مي‌سازد
و ياد مرا در ميان مردمان نيك مي‌گرداند
كاميابم نما.

خداوندا!
سرانجام ما را در همه‌ي كارها
نيك بگردان
و از خواري در اين جهان
و رنج آن جهان
در پناه‌مان گير.

بار خدايا!
از تو زندگاني‌اي پاك مي‌خواهم
مرگي آرام
و بازگشتي‌‚ بي‌خواري و
رسوايي

خداوندا!
به دانش‌‚ توانگرم ساز
به بردباري‌‚ زيورم بخش
به پرهيزگاري‌‚ گرامي‌ام بدار
و به تندرستي‌‚ بيارايم‌.
 

طراحی سایت توسط پارس میزبان