صفحه اصلی arrow اخبار باشگاه آرامش arrow - استرس و اضطراب تاثير منفي بر سيستم ايمني بدن دارند

- استرس و اضطراب تاثير منفي بر سيستم ايمني بدن دارند

مطالعات پژوهشگران دانشگاه بيرمنگهام حاكي از آن است افرادي كه <احساس مي‌كنند> در معرض تنش‌هاي شديد عصبي قرار دارند‚ حتي بيش از افرادي كه واقعا در معرض اين تنش‌ها قرار دارند‚ بيمار مي‌شوند.
اين محققان‚ گروهي را در معرض استرس‌هاي گوناگون قرار دادند و گروهي ديگر را در انتظار اين وقايع نگه داشتند. در بررسي چگونگي پاسخگويي دستگاه ايمني اين دو گروه‚ مشخص شد <احساس> قرار گرفتن در معرض تنش‌هاي عصبي‚ بيش از قرار گرفتن در معرض اين استرس‌ها‚ دستگاه ايمني بدن را تضعيف مي‌كند.

طراحی سایت توسط پارس میزبان