صفحه اصلی arrow اخبار باشگاه آرامش arrow - پرخوري‌هاي ادواري زمينه‌ساز بروز چاقي و افسردگي است

- پرخوري‌هاي ادواري زمينه‌ساز بروز چاقي و افسردگي است

ميل به غذاهاي پرانرژي زمينه بروز چاقي وحتي افسردگي را در افراد ايجاد مي‌كند. اين افراد‚ معمولا‌ غذاها را با سرعت مي‌بلعند بي آنكه احساس گرسنگي داشته باشند. همچنين اين افراد ضمن آنكه تمايل به غذا خوردن در خفا و به دور از چشم ديگران دارند‚ پس از خوردن‚ به شدت احساس گناه مي‌كنند اما مانند مبتلا‌يان به پرخوري عصبي اقداماتي جهت برگردانيدن غذاهاي خورده شده به عمل نمي‌آورند.
عدم برخورداري از محبت خانوادگي و تضاد موجود در خانواده‌ها‚ اضطراب‚ افسردگي‚ اختلا‌ل در رفتارهاي اجتماعي و ضايعات احتمالي ايجاد شده در هيپوتالا‌موس از مهمترين علل بروز رفتار غذايي ياد شده محسوب مي‌شوند; ضمن آنكه در سابقه بعضي از مبتلا‌يان به اختلا‌لا‌ت تغذيه‌اي‚ استفاده از رژيم‌هاي نامناسب كاهش وزن نيز مشاهده مي‌شود.

طراحی سایت توسط پارس میزبان