صفحه اصلی arrow اخبار باشگاه آرامش arrow - افزايش طول عمر از طريق کاهش مصرف كالري در رژيم غذايي

- افزايش طول عمر از طريق کاهش مصرف كالري در رژيم غذايي

نتايج مطالعات اخير پژوهشگران نشان مي‌دهد كاهش مصرف كالري در رژيم غذايي باعث افزايش طول عمر مي‌شود. در اين مطالعات ثابت شده است محدود كردن مصرف كالري در رژيم غذايي بر روي الگوهاي مختلف طول عمر در رابطه با متابوليسم انرژي بدن موثر است.
نتايج اين بررسي حاكي از آن است سگ‌هايي كه به نسبت‚ كالري كمتري در رژيم غذايي آنها گنجانده مي‌شود‚ به طور متوسط 2 سال بيشتر عمر مي‌كنند. محققان مي‌گويند اگرچه اين تحقيقات كه در مراكز مختلف علمي سوئيس و آمريكا صورت گرفته است‚ بر روي حيوانات بوده اما نتايج آن مي‌تواند در زمينه تغييرات در رژيم غذايي انسان و چاقي نيز كاربرد داشته باشد.

طراحی سایت توسط پارس میزبان