صفحه اصلی arrow اخبار باشگاه آرامش arrow - استرس در خانواده تاثيرات منفي طولا‌ني مدتي بر نوجوانان دارد

- استرس در خانواده تاثيرات منفي طولا‌ني مدتي بر نوجوانان دارد

مطالعات محققان دانشگاه نيويورك نشان مي‌دهد خشونت و پرخاشگري در خانواده باعث بروز مشكلا‌ت جسمي درازمدت ناشي از استرس و تنش در نوجوانان مي‌شود. در مقابل‚ اين مطالعات نشان مي‌دهند كه وجود يك مادر حمايت كننده و همراه‚ ميزان تغييرات منفي فيزيولوژيكي را در نوجوانان به حد چشمگيري كاهش مي‌دهد.

طراحی سایت توسط پارس میزبان