صفحه اصلی arrow اخبار باشگاه آرامش arrow - تماس پوستي مادر و نوزاد روشي سالم در كاهش اندوه پس از زايمان است

- تماس پوستي مادر و نوزاد روشي سالم در كاهش اندوه پس از زايمان است

تماس پوستي مادر و نوزاد روشي سالم و كم‌هزينه در كاهش اندوه پس از زايمان است. اندوه پس از زايمان شايع‌ترين اختلا‌ل خلقي پس از زايمان است و در صورتي كه علا‌ئم آن بيش از دو هفته ادامه يابد بحث افسردگي مطرح مي‌شود. با توجه به اينكه پيشگيري از اندوه پس از زايمان مادر مي‌تواند در سلا‌مت روحي- رواني خانواده در سال‌هاي آتي موثر باشد‚ استفاده از اين روش ساده براي جلوگيري از مشكل بسيار حائز اهميت است.

طراحی سایت توسط پارس میزبان