ازدواج 4

با چه كسي ازدواج كنيم ؟
چه چيز باعث مي شود كه تا آخر عمر همسرمان به ما وفادار بماند؟
چگونه صحبت كنيم تا انتخاب شويم ؟
تقسيم بندي شخصيت ها
چگونه افراد سوء ظني را بشناسيم؟
عوامل موثر در انتخاب
General appearance
نگاه ،زيبايي ، مهرباني ،رفتار عمومي ، تناسب در چهره ورفتار
سرعت در كلام ورفتار
شوخ طبعي
چه بگوييم تا جذاب با شيم ؟
راز سكوت (سكوت ، سرشار از ناگفته هاست )
چگونه بخنديم ؟
آداب غذا خوردن ، راه رفتن ، نشستن و ...
رفتار هاي صدا دار
شخصيت هاي درون گرا وبرون گرا
چگونه شخصيت هاي وسواسي ، سوء ظني ، هيستريونيك وضد اجتماعي را بشناسيم ؟
زنان ضد مرد /مردان ضد زن
ازدواج با كدام تيپ شخصيتي اشتباه است ؟
رابطه شخصيت وهنر
چه گروه هايي از مردم كتك مي زنند؟
چگونه افراد بزهكار را بشناسيم ؟
 

طراحی سایت توسط پارس میزبان